Сільський голова

Боков Василь Олексійович

Поточна діяльність | Регуляторна діяльність | Проекти регуляторних актів | проект рішення Пристінської сільської ради ,,Про встановлення розміру ставок земельного податку на 2016 рік’’ та аналіз регуляторного впливу проекту рішення
проект рішення Пристінської сільської ради ,,Про встановлення розміру ставок земельного податку на 2016 рік’’ та аналіз регуляторного впливу проекту рішення

П Р О Е К Т

gerb

Пристінська сільська рада

Куп’янського району Харківської області

__________ сесія VI скликання

_____________ 2015 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ _____________

 

 

Про встановлення  розміру ставок

земельного податку  на 2016 рік    

 

Керуючись п.35 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.206 Земельного кодексу України, ст.ст.269-271, 274, 277, 281-287, 289 Податкового кодексу України, технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель с. Пристін та с. Сеньок, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Пристінська сільська рада -

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставки земельного податку на забудовані земельні ділянки  в межах населених пунктів с. Пристін та с. Сеньок Пристінської сільської ради на 2016 рік у розмірі 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки по кварталам економіко-планувальних зон.

2. Встановити ставки земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь в межах населених пунктів с. Пристін та с. Сеньок Пристінської сільської ради  на 2016 рік у розмірі 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки по агровиробничим группам.

3. Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів с. Пристін та с. Сеньок Пристінської сільської ради, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 0,5 відсотків від нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по  області.

4. Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) у розмірі 6,0 відсотків від нормативної грошової оцінки за 1 кв. м.

5. Затвердити Положення про сплату земельного податку на території Пристінської сільської ради (додаток 1).

6. Це рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

7. Рішення підлягає оприлюдненню в 10-ти денний термін з дня його прийняття.

8. Копію рішення сільської ради надати в Куп’янську ОДПІ для проведення нарахувань та контролю своєчасної сплати земельного податку.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань планування  бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.О.Боков

 

Додаток 1

до рішення ___ сесії  УІ скликання            

Пристінської  сільської ради                       

від ____ _____ 2015 року № ____             

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО сплату ЗЕМЕЛЬНого  ПОДАТКу

на території Пристінської сільської ради

 

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

2. Об'єкти оподаткування земельним податком

2.1.Об'єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3. База оподаткування земельним податком

3.1.Базою оподаткування є:

3.1.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого (цим розділом)Розділом ХІІ.Податок на майно. Податкового кодексу України;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5 цього положення.

 

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Встановити ставку земельного податку:

 5.1.1. на забудовані земельні ділянки в межах населених пунктів с.Пристін та с. Сеньок Пристінської сільської ради на 2016 рік у розмірі 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації по кварталам  у розрізі економіко- планувальних зон. Додаток 1.

5.1.2. на земельні ділянки сільськогосподарських угідь в межах населених пунктів с.Пристін та с.Сеньок Пристінської сільської ради  на 2016 рік у розмірі 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки по агровиробничим группам . Додаток 2.

5.2. Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) у розмірі 6,0 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

 

 

 

6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

6.1. Встановити ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів і нормативну грошову оцінку яких не проведено, в розмірі 0,5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області.

 

7. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років ;  

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):  - не більш як 0,25 га;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

8.1. Від сплати земельного податку звільняються:

8.1.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

8.1.2. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.1.3. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

8.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування , заклади культури , науки, освіти , охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту , які повністю утримаються за рахунок коштів державного або  місцевих бюджетів.

 

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

9.1. Не сплачується податок за:

9.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

9.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

9.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

9.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

9.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

                            10. Особливості оподаткування платою за землю

          10.1 Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

       Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

10.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

10.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

11. Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

12. Порядок обчислення плати за землю

12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

12.2. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.3. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

12.6. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

12.7. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

12.8. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

12.8.1. у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

12.8.2. пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

12.8.3. пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

12.9. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 

13. Строк сплати плати за землю

13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

13.2. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

13.3. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

13.4. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7.У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населеного пункту), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                        Т.Ф.Василець

 

Додаток 1

до «Положення про сплату земельного податку

на території Пристінської сільської ради »

 

 

Розрахунок

ставок  земельного податку на 2016 рік на забудовані земельні ділянки в межах населених пунктів Пристінської сільської ради

з урахуванням коефіцієнта індексації 1, 249

 

 

 

 

с. Пристін

 

землі житлової забудови

№ економіко-планувальної

зони

№  кварталу

Вартість 1 кв.м

земельної ділянки

Податок 0,1% за 1 га

І

85,86,87,88,89,90,91,92,93,

97,99,100,101,102,104,105,

107,108,110,114,115,117,

118,122,123,125,126

 

26,53

265,30

94,95,96,106,109,111,116,120

23,88

238,80

ІІ

128,129,132,134,136,138,139,

140,142,143,144,145,146,147,

148,149,150,151

28,83

288,30

152,153

32,02

320,20

ІІІ

155,156,157,158,159,160,163,

164

38,22

382,20

154,161,162

34,40

344,00

171

34,40

344,40

172

30,95

309,50

168,169,170

35,77

357,70

165,166,167

32,19

321,90

ІУ

181,182

39,63

396,30

173,174,175,176,178,179

41,22

412,20

177,180

45,80

458,00

У

183,184,186,187

31,27

312,70

185,189,190,191,192

30,08

300,80

землі громадського призначення

ІУ

81

32,06

320,60

землі під виробничими дворами

ІІІ

202

38,22

382,20

ІУ

203,204

45,80

458,00

         

      

 

 

 

 

 

 

с. Сеньок

 

землі житлової забудови

№ економіко-планувальної

зони

№  кварталу

Вартість 1 кв.м

земельної ділянки

Податок 0,1 %

за 1 га

І

1

75,13

751,30

5

80,62

806,20

3

84,28

842,80

4

76,04

760,40

ІІ

6

75,71

757,10

7

64,36

643,60

ІІІ

8

80,95

809,50

10

57,72

577,20

11

59,96

599,60

ІУ

12

56,83

568,,30

13

62,21

622,10

У

16

52,70

527,00

15

52,70

527,00

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Т.Ф.Василець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до «Положення про сплату земельного податку

на території Пристінської сільської ради »

 

 

Ставка земельного податку сільськогосподарських угідь

в межах населених пунктів Пристінської сільської ради, відповідно шифрів агровиробничих груп ґрунтів з урахуванням коефіцієнту індексації 1.249

 

 

с.Пристін

 

Вид угіддя

Шифри агровиробничих

груп грунтів

Грошова оцінка 1га

Податок 0,5%

за 1 га

Рілля

49л

18977,03

94,89

50л

16976,86

84,88

55л

13980,12

69,90

56л

25468,80

127,34

Пасовища

50л

3225,42

16,12

51’д

1890,49

9,45

55л

5667,46

28,34

56л

1562,75

7,81

143’

3780,97

18,90

Багаторічні

насадження

50л

47414,04

237,07

51’д

68329,29

341,65

55л

64144,64

320,72

56л

50199,81

251,00

 

                                                           с.Сеньок

 

Вид угіддя

Шифри агровиробничих

груп грунтів

Грошова оцінка 1га

Податок  0,5 % за

1 га

Рілля

55л

25469,71

127,35

56л

20472,62

102,36

143

0,00

0,00

Багаторічні

насадження

55л

64144,64

320,72

56л

50199,81

251,00

143

0,00

0,00

Пасовища

55л

5667,46

28,34

56л

3776,98

18,88

143

555,56

2,78

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Т.Ф.Василець

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Пристінської сільської ради

,,Про встановлення розміру ставок земельного податку на 2016 рік’’ 

              

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

            Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення розміру ставок земельного податку на 2016 рік».

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

            Цей регуляторний акт розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014р. №71-УІІІ «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», яким змінено порядок оподаткування земельних ділянок, плата за землю, як складова податку на майно включена до переліку місцевих податків, які встановлюються рішенням сільських, селищних та міських рад (п.284.1 ст. 284 Податкового Кодексу України). Також зазначеним законом унесено зміни до розд. ХІІ Податкового Кодексу України у частині справляння плати за землю, я саме: у новій редакції викладено ст.. 282 «Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб», яким із переліку пільговиків із сплати за землю вилучено органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування , заклади культури, науки, освіти , охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

            Внаслідок прийняття рішення Пристінської сільської ради «Про встановлення розміру ставок земельного податку на 2016 рік» , на підставі п.284.1 ст. 284 Податкового Кодексу України, буде розв’язана проблема визначення на законних підставах розміру земельного податку для сплати юридичними та фізичними особами за земельні ділянки, розташовані на території Пристінської сільської ради, та встановлено пільги юридичним особам, які у зв’язку зі змінами положення ст. 282 Податкового Кодексу України були виключені із переліку пільговиків із сплати за землю.

 

2.Визначення цілі державного регулювання:

Основною метою прийняття регуляторного акту є:

  • встановлення відповідно до діючого законодавства розміру ставок земельного податку для фізичних та юридичних осіб, врахувавши особливості категорій земельних ділянок в залежності від цільового призначення земель;
  • встановлення переліку юридичних осіб, що звільняються від сплати земельного податку;
  • надходження коштів до сільського  бюджету;

 

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:
- удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не буде досягнуто цілей правового регулювання та єдиного підходу до визначення розміру ставок земельного податку та не буде визначено кола суб’єктів, яким надаються податкові пільги щодо сплати земельного податку.

Відносини, що виникають у сфері справляння земельного податку, регулюються Податковим кодексом України.

Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв'язку з тим, що згідно Податкового кодексу України, встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території, встановлюються рішенням сільської ради. Таким чином, визначена проблема не може бути розв'язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради.

 

4. Опис механізмів та заходів , які забезпечать розв’язання визначеної проблеми  шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту:

Відповідно до Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та визначати порядок сплати земльного податку відповідно до переліку і в межах встановлених  граничних розмірів ставок.

Вирішення проблеми, зазначеної в п. 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення сільської ради «Про встановлення розміру ставок земельного податку  на 2016 рік» з дотриманням вимог Закону  України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Розробка проекту рішення сільської ради здійснювалася за принципами:

- доцільність;

- адекватність;

- прозорість;

- ефективність;

- передбачуваність;

- збалансованість.

            Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо виду та ставок оподаткування;

- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;

- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційній сторінці Пристінської сільської ради в мережі Інтернет: www.pristin.kupyansk.info

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту:

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне стягнення податку на  земельні ділянки , розташовані на території Пристінської сільської ради, які знаходяться в користуванні фізичних та юридичних осіб та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах. Для цього є всі можливості та ресурси для впровадження та виконання даного регуляторного акта, а саме:

- діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;

- юридичні та фізичні особи мають право у встановленому законом порядку платити земельний податок, який передбачений даним рішенням;

- податкові органи мають право нараховувати та контролювати сплату земельного податку.

 

            На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

           - неналежне справляння та сплата земельного податку юридичних та фізичних осіб;

           - зміна діючого законодавства.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат:

 

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб та органи місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Юридичні особи

Фізичні особи

Встановлення чіткого порядку щодо справляння податку на земельні ділянки, які знаходяться в користуванні

Сплата податку на земельні ділянки

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до бюджету від запровадженого податку в запланованому обсязі;

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства

Прийняття цього регуляторного акту витрат не потребує

 

7. Строк дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Пристінської сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до законодавства відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

8.Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників;

- обсяги надходжень податку на земельні ділянки до бюджету сільської ради;

-  рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  виконкомом Пристінської сільської ради на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.

             Базове відстеження результативності проводиться після набрання чинності цим положенням до повторного відстеження результативності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюється упродовж кожних трьох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження його результативності.

Всі пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту приймаються особисто або поштою за адресою: пл..Перемоги,7,с.Пристін, Куп’янський район, Харківська область, 63750, або на електронну адресу Пристінської сільської ради : pristin-s-r@ukr.net, протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Пристінської сільської ради: www.pristin.kupyansk.info

 

 

28.04.2015 р.

 

 

Сільський голова                                                                                                   В.О. Боков

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Переглядів: 110
Дата публікації: 13:43 08.07.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада