Сільський голова

Боков Василь Олексійович

Поточна діяльність | Регуляторна діяльність | Проекти регуляторних актів | проект рішення Пристінської сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на території Пристінськоїської сільської ради” та аналіз регуляторного впливу до проекту рішення
проект рішення Пристінської сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на території Пристінськоїської сільської ради” та аналіз регуляторного впливу до проекту рішення

П Р О Е К Т

gerb

Пристінська сільська рада

Куп’янського району Харківської області

__________ сесія VI скликання

_____________ 2015 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ _____________

 

 

 

Про встановлення ставок єдиного податку

на території Пристінської сільської ради 

 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, п. 8.3., ст. 8, ст. 10,  п.12.4 ст.12; п.п.1),2), п.291.4, п.291.5, ст.291; п.293.1, п.293.2 ст.293 Податкового кодексу України, п.24  ч. 1 ст.26, ст.. 59 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А :

 1.Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата), у таких розмірах:

а) 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати – для першої групи платників єдиного податку;

б) 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати – для другої групи платників єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, крім побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства;

в) для першої групи платників єдиного податку, які провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та для другої групи платників єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг платникам єдиного податку та/або населенню - згідно додатку до цього рішення.

2. Згідно з нормами Податкового кодексу України суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3. Прийняти до уваги, що відповідно до норм Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку:

3.1 суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

а) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

б) обмін іноземної валюти;

в) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

г) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

д) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

д) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу України;

е) діяльність з управління підприємствами;

є) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

ж) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

з) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

3.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

3.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

3.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

3.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

3.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

3.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4. Відмітити, що справляння єдиного податку здійснюється у відповідності до норм Податкового кодексу України.

5. Визнати рішення Пристінської сільської ради № 190-VІ від 27.12.2011 р. «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування» (зі змінами внесеними рішенням ХХХІХ сесії VI скликання № 295 – VІ від 22.01.2015 р.) вважати таким, що втратило чинність.

6.Це рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

7. Рішення підлягає оприлюдненню в 10-ти денний термін з дня його прийняття.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань планування  бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                                     В.О.Боков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Додаток  1                                                        

до рішенням _______ сесії __ скликання           

від ______________2015 року № ____- УІ          

 

Фіксовані ставки

єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які провадять

господарську діяльність з надання побутових послуг

 

№ п/п

 

Вид господарської діяльності з надання побутових послуг

 

Ставка єдиного податку на місяць (відсотків від

 мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

для першої групи платників єдиного податку

для другої групи платників єдиного податку

1

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

8

15

2

Послуги з ремонту взуття

8

15

3

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

8

15

4

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

8

15

5

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

8

15

6

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

7

15

7

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

7

15

8

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

7

15

9

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

7

15

10

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

 

7

15

11

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

7

15

12

Послуги з ремонту трикотажних виробів

7

15

13

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

8

15

14

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

8

15

15

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

8

15

16

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

8

15

17

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

8

16

18

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

8

16

19

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

8

16

20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

9

18

21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

8

15

22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

8

15

23

Послуги з ремонту годинників

5

10

24

Послуги з ремонту велосипедів

5

10

25

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

6

12

26

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

7

15

27

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

8

16

28

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

29

Послуги з ремонту ювелірних виробів

10

20

30

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

7

15

31

Послуги з виконання фоторобіт

8

16

32

Послуги з оброблення плівок

8

16

33

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

6

12

34

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

7

15

35

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

7

15

36

Послуги перукарень

5

10

37

Ритуальні послуги

7

15

38

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

7

15

39

Послуги домашньої прислуги

10

20

40

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

10

20

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                         Т.Ф. Василець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Пристінської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Пристінськоїської сільської ради »

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення  «Про встановлення ставки єдиного податку на території Пристінської сільській раді».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання:

У зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ та  зміною відповідно до вищезазначеного Закону складу місцевих податків і зборів, а саме ст.8. та ст. 10 Податкового кодексу України, установлення на території сільської ради єдиного податку є обов’язковим.

У результаті  виникла потреба у встановленні відповідно до норм чинного законодавства на території Пристінської сільської ради ставок єдиного податку на 2016 рік.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок єдиного податку згідно чинного законодавства, що, в свою чергу, забезпечить  надходження коштів до бюджету сільської ради.

 Врегулювання питання щодо встановлення ставок єдиного податку на території Пристінської сільської ради необхідно вирішити шляхом прийняття сільською радою відповідного рішення з урахуванням норм статті 291, 293 Податкового Кодексу України.

2. Цілі (мета) регулювання.

Метою даного регулювання є:

встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку стягнення єдиного податку на території Пристінської сільської ради;

забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок сплати єдиного податку для фінансування розвитку  території сільської ради

створення сприятливих конкурентних умов для суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат бюджету Пристінської сільської ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України.

Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв’язку з тим, що згідно Податкового Кодексу України, установлення на території сільської ради єдиного податку є обов’язковим. Таким чином, визначена проблема не може бути розв’язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради.

 

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

Механізмом розв’язання визначеної  проблеми є прийняття рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Пристінської сільської ради».

Запропонований нормативно – правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахуванням громадської думки.

Для впровадження цього регуляторного акту необхідно здійснити такі організаційні заходи:

- підготовка відповідного проекту рішення сесії сільської ради та отримання пропозицій від громадськості та суб’єктів господарювання щодо розміру ставок оподаткування;

- сповістити державні податкові органи про встановлені ставки єдиного податку з метою їх впровадження та контролю за їх сплатою.

- забезпечити інформування громадськості та суб’єктів господарювання про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення в друкованому засобі масової інформації та мережі Інтернет на офіційній сторінці Пристінської сільської ради в мережі Інтернет: www.pristin.kupyansk.info

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту:

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню ставок єдиного податку для відповідних груп платників єдиного податку на території Пристінської сільської ради та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 3 цього аналізу.

Впровадження рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Пристінськоїської сільської ради» після його прийняття має здійснюватися:

1) сільською радою у частині прийняття рішення та його оприлюднення;

2) державні податкові органи на які покладено здійснення впровадження та контролю за  сплатою єдиного податку.

Дія акту поширюватиметься на широке коло суб’єктів підприємницької діяльності. У органів влади та суб’єктів господарювання є всі можливості та ресурси впровадження та виконання даного регуляторного акта, а саме:

- діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;

- суб’єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку платити податки, які передбачені даним рішенням;

- представники податкових органів мають право контролювати сплату податків.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

- зміна діючого законодавства.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат:

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності (суб'єктів господарювання), територіальну громаду (громадян) та орган місцевого самоврядування .

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

 

з/п

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

Інтереси органів місцевого самоврядування

-  збільшення надходжень від сплати єдиного податку на розвиток території сільської ради;

 - вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку території сільської ради

Відсутні

2

Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності

право здійснювати господарську діяльність на території сільської ради

прозорий механізм справляння  єдиного податку

Сплата єдиного податку

3

Інтереси територіальної громади села

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих  умов для розвитку населеного пункту. 

Відсутні

 

 

7. Термін дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Пристінської сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

8. Визначення показників результативності рішення.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості суб’єктів господарювання, що сплачують єдиний податок на території Пристінської сільської ради ;

- обсяги надходжень единого податку до бюджету сільської ради;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  виконкомом Пристінської сільської ради на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.

Базове відстеження результативності проводиться після набрання чинності цим положенням до повторного відстеження результативності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюється упродовж кожних трьох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження його результативності.

Всі пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту приймаються особисто або поштою за адресою: пл. Перемоги,7,с.Пристін, Куп’янський район, Харківська область, 63750, або на електронну адресу Пристінської сільської ради : pristin-s-r@ukr.net, протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Пристінської сільської ради: www.pristin.kupyansk.info

 

29.05.2015 р.

 

Сільський голова                                                                                                    В.О. Боков

Переглядів: 120
Дата публікації: 09:41 17.06.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада