Сільський голова

Боков Василь Олексійович

Поточна діяльність | Регуляторна діяльність | Проекти регуляторних актів | проект рішення Пристінської сільської ради "Про внесення змін до рішення № 325-УІ від 14.07.2015р.«Про встановлення розміру ставок земельного податку на 2016 рік»"
проект рішення Пристінської сільської ради "Про внесення змін до рішення № 325-УІ від 14.07.2015р.«Про встановлення розміру ставок земельного податку на 2016 рік»"

 

П Р О Е К Т

gerb

Пристінська сільська рада

Куп’янського району Харківської області

__________ сесія VI скликання

_____________ 2015 року

Р І Ш Е Н Н Я

№ _____________

 

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території  Пристінської сільської ради

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статтей 7, 10, 12, 14, 265, 266 Податкового кодексу України, керуючись п.п.24 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з м етою забезпечення надходжень до доходної частини бюджету, Пристінська сільська рада:

 

ВИРІШИЛА:

1.Встановити наступні ставки податоку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Пристінської сільської ради :

1.1. Ставку податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб за 1 кв. метр бази оподаткування у розмірі 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

1.2. Ставку податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб за 1 кв. метр бази оподаткування у розмірі 1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

1.3. Ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірах згідно додатку 1 до цього рішення.

2. Затвердити Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Пристінської сільської ради (додаток 2).

3. Визнати рішення Пристінської сільської ради № 123-VІ від 04.05.2012 р. «Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки» (зі змінами внесеними рішенням ХХХ (позачергової) сесії VІ скликання № 214-VІ від 12.12.2013 р., рішенням ХХХVI сесії VI скликання № 262 – VI від 15.07.2014 р. та рвшенням ХХХІХ сесії VI скликання № 292 – VІ від 22.01.2015 р.) вважати такими, що втратило чинність.

4. Це рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

5. Рішення підлягає оприлюдненню в 10-ти денний термін з дня його прийняття.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань планування  бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.О.Боков

 

ПРОЕКТ

Додаток  1                                                        

до рішенням _______ сесії __ скликання           

від ______________2015 року № ____- УІ          

 

 

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб

 

 

Типи нежитлової нерухомості

Ставка з 01.01.2016 у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр

для

фізичних

осіб

для

юридичних осіб

Будівлі готельні

1,0

1,5

Будівлі офісні

0,8

1,0

Будівлі торговельні

1,0

1,0

Гаражі

0,2

0,2

Будівлі промислові та склади

0,2

0,2

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1,5

1,5

Господарські (присадибні) будівлі

0

0,5

Інші будівлі

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                         Т.Ф. Василець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Додаток  2                                                        

до рішенням _______ сесії __ скликання           

від ______________2015 року № ____- УІ          

 

Положення

про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Пристінської сільської ради

 

 

1. Загальні положення:

            1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно ст. 10 Розділу I та ст. 265 Розділу XII Податкового Кодексу України.

            1.2 У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:

            Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

            Будівлі віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

            а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно – правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

            б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

            в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

            г) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

            1.3 садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

            1.4 дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

            1.5 об'єкти нежитлової нерухомості-будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

            а) будівлі готельні-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

            б) будівлі офісні — будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

            в) будівлі торговельні-торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

            г) гаражі-гаражі (надземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

            г) будівлі промислові та склади;

            д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

            е) господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

            є) інші будівлі.

 

2. Платники податку:

            2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території Пристінської сільської ради.

            2.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

            а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

            б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

            в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкт оподаткування

          3.1. Об'єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

            3.2. Не є об’єктом оподаткування:

            а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

            б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

            в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

            г) гуртожитки;

            ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

            д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського  піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

            е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою дільність в малих архітектурних формах та на ринках;

            є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

            ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

            з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування:

            4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

            4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та /або на підставі відповідних документів на право власності.

            4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

5. Пільги зі сплати податку:

            5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

            а) для квартири/ квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

            б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на     120 кв. метрів;

            в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

            Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

            Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

            5.2. Сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на її території з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

            Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

            - об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої рішенням  сільської ради;

            - об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності);

            Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом  оподаткування.  

            Пристінська сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею відповідно до абзацу першого цього підпункту.

 

6. Ставки податку:

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради в залежності від типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

            7. Податковий період:

            7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

            8. Порядок обчислення суми податку:

            8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкту житлової нерухомості в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

            г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

            Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

            8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1. пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Пристінської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

            Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

             Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

            Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень — рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

            8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

            У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

            8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15 — денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

            8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

            Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

           

            9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком:

            9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

            9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

           

 

            10. Порядок сплати податку:

            10.1 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету Пристінської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

            Фізичні особи можуть сплачувати податок у поштовому відділенні с. Пристін.

           

            11. Строки сплати податку:

            11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

            а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

            б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

           

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль контролюючих органів

12.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до норм Податкового кодексу України та інших законів України.

12.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                         Т.Ф. Василець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Пристінської сільської ради

“Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території  Пристінської сільської ради

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території  Пристінської сільської ради”.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання:

            Цей регуляторний акт розроблений у зв'язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, яким було внесено зміни до статті 265 та 266 Податкового кодексу України, що регулює механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У результаті  виникла потреба у  встановленні порядку стягнення та розміру ставок податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, в залежності від типів таких об’єктів нерухомості, на території сільської ради відповідно до норм чинного законодавства. Розв’язання даної проблеми, в свою чергу, забезпечить  надходження коштів до бюджету сільської ради.

 Врегулювання питання щодо порядку стягнення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пристінської сільської ради необхідно вирішити шляхом прийняття сільською радою відповідного рішення з урахуванням норм статті 265 розділу XII «Місцеві податки і збори» Податкового Кодексу України.

розміру ставок податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлених рішенням сільської ради в залежності від типів таких об’єктів нерухомості.

2. Визначення цілей державного регулювання:

Основною метою прийняття регуляторного акту є:

  • встановлення відповідно до діючого законодавства порядку стягнення та розміру ставок податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, в залежності від типів таких об’єктів нерухомості;
  • надходження коштів до сільського  бюджету;
  • забезпечення соціального захисту громадян шляхом встановлення диференційованого  розміру плати в залежності від розміру та виду нерухомості при оподаткуванні об’єктів нерухомості на території сільської ради

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

- удосконалення нормативних актів з регулювання порядку стягнення та розміру ставок податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, в залежності від типів таких об’єктів нерухомості на території Пристінської сільської ради.

 

 

 

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не буде досягнуто цілей правового регулювання та єдиного підходу до  порядку стягнення та розміру ставок податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, в залежності від типів таких об’єктів нерухомості.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України.

Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв’язку з тим, що згідно Податкового Кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є обов’язковим для встановлення сільською радою. Таким чином, визначена проблема не може бути розв’язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради.

 

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення сільської ради “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території  Пристінської сільської ради”.

Запропонований нормативно – правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахуванням громадської думки.

Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо розміру ставок оподаткування;

- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;

- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційній сторінці Пристінської сільської ради в мережі Інтернет: www.pristin.kupyansk.info

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту:

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне стягнення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Пристінської сільської ради та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах. Для цього є всі можливості та ресурси для впровадження та виконання даного регуляторного акта, а саме:

- діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;

- юридичні та фізичні особи мають право у встановленому законом порядку платити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який передбачений даним рішенням;

- податкові органи мають право нараховувати та контролювати сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту такі негативні зовнішні фактори, як:

- неналежне справляння та сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними та фізичними особами;

           - зміна законодавства щодо питань оподаткування.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат:

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб'єктів господарювання, територіальну громаду (громадян) та орган місцевого самоврядування на юридичних осіб, фізичних осіб та органи місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

 

 

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Процедура розробки проекту нового регуляторного акту

 

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Інтереси суб’єктів господарювання

Прозорий механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Обов'язки щодо справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та його сплата до сільського бюджету

Інтереси територіальної громади села

Для фізичних осіб – платників податку встановлено пільги у вигляді зменшення бази оподаткування по кожному з видів будівель в розмірах передбачених відповідними нормами Кодексу.

Надходження коштів від осіб, які є платниками податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем населення села

Збільшення витрат громадян власників нерухомості та тих громадян, які мають у власності декілька помешкань.

 

7. Строк дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Пристінської сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

 

 

8.Показники результативності регуляторного акту.

 

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників;

- обсяги надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету сільської ради;

-  рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  виконкомом Пристінської сільської ради на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.

             Базове відстеження результативності проводиться після набрання чинності цим положенням до повторного відстеження результативності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюється упродовж кожних трьох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження його результативності.

Всі пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту приймаються особисто або поштою за адресою: пл..Перемоги,7,с.Пристін, Куп’янський район, Харківська область, 63750, або на електронну адресу Пристінської сільської ради : pristin-s-r@ukr.net, протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Пристінської сільської ради: www.pristin.kupyansk.info

 

 

29.05.2015 р.

 

 

Сільський голова                                                                                                   В.О. Боков

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                      

 

Переглядів: 97
Дата публікації: 13:46 19.10.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада