Сільський голова

Боков Василь Олексійович

регуляторна діяльність

Поділитися новиною:

регуляторна діяльність

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення Пристінської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування»

1. Вид та назва регуляторного акта:

рішення Пристінської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування» від 27.12.2011 р. № 90-УІ

2. Виконавець заходів  відстеження результативності:

Виконавчий комітет Пристінської сільської ради.

3. Цілі прийняття акту:

- встановлення економічно обґрунтованих ставок єдиного податку відповідно до сучасних ринкових відносин;

- приведення видів підприємницької діяльності по єдиному податку у відповідність з класифікацією видів економічної діяльності;

- отримання додаткового обсягу надходжень до місцевого бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:

14.11..2014р.- 15.12.2014 р.
5. Тип відстеження

повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження результативності

 — порівняльний аналіз надходження місцевих податків і зборів в частині єдиного податку за 2011-2014 роки та відстеження зростання кількості платників за відповідні роки.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу надходжень єдиного податку протягом дії регуляторного акту та відповідного періоду до його прийняття та рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

Показники

Одиниця виміру

2010

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Кількість платників єдиного податку – фізичних осіб

чоловік

11

8

5

4

3

Сума сплаченого єдиного податку

грн.

19696,0

8686,78

12346,80

8120,50

6122,15

у тому числі до місцевого бюджету

грн.

8469,18

7105,08

12346,80

8120,50

6122,15

У зв’язку зі зменшенням кількості загальної чисельності населення та трудовою міграцією до міста, кількість платників єдиного податку зменшилась.

 Рівень поінформованості суб'єктів господарювання,  фізичних осіб та інших зацікавлених осіб з основними положеннями регуляторного акта є достатнім, оскільки проект акту разом з аналізом регуляторного впливу  був розміщений  на  веб-сайті Куп’янської РДА та інформаційному стенді Пристінської  сільської ради. Рішення опублікуване в газеті «Вісник Куп’янщини».

.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Результатом прийняття рішення Пристінською сільською родою «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування» є запровадження єдиного податку.

    Позитивним наслідком прийняття рішення ««Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування» є збільшення дохідної частини сільського бюджету на виконання власних повноважень. 

У відповідності до Закону України  від 11.09.2003 р. № 1160-VI «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде проводитись  періодичне відстеження результативності даного регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

       Сільський голова                                                                                 В.О. Боков

15.12.2014 p.

Web-адреса: pristin-rada.gov.ua/news/id/6546 | Переглядів: 195Дата публікації: 10:23 17.12.2014
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада